Uw nachtrust is onze zorg

Het financieren van het MKB is een groeimarkt. De terugtrekkende beweging van de traditionele banken zorgt voor een grote behoefte aan alternatieve financiers. De lage rendementen op spaargelden en beleggingen zorgen gelijktijdig voor een toenemende behoefte aan investeringen tegen hogere rendementen. Het financieren van MKB ondernemingen kan interessant zijn, maar daar zijn ook ook risico’s aan verbonden. Risico’s volledig vermijden is een illusie, maar Cygnus Finance Support houdt de risico’s wel beheersbaar .