Team

Cygnus Finance Support is opgericht door Jan Hodzelmans en Leon Brouns in 2015. Voor de versterking van de basis en de verdere professionalisering van de organisatie hebben in  2017 drie nieuwe aandeelhouders zich verbonden aan Cygnus. Het operationele team bestaat nu uit Leon Brouns, Cees de Lang en Eric Lampe. Jan Hodzelmans en Ad Geerts zijn de strategische partners.

Jan Hodzelmans

Jan is gestart in de accountancy en heeft later de overstap gemaakt naar de bancaire dienstverlening. Vanuit zijn commerciële directiefuncties bij grote lokale Rabobanken is Jan altijd nauw betrokken geweest bij het MKB en de ondernemers die daarin opereren. Na zijn vertrek bij de bank enkele jaren geleden is zijn betrokkenheid bij het MKB verder geïntensiveerd als adviseur en investeerder in kansrijke MKB-ondernemingen. In 2015 stond Jan aan de wieg van Cygnus Finance Support en opereert daar primair vanuit een rol als strategische partner.

Leon Brouns

Leon is gestart binnen een lokale bank als risicobeheerder en is later doorgegroeid naar commerciële directiefuncties bij enkele grotere banken met een sterk aandeel in het MKB. Na een korte periode bij de afdeling Bijzonder Beheer heeft hij na zijn vertrek bij de bank in 2000 wereldwijd geopereerd als adviseur en bestuurder van MKB-ondernemingen met continuiteitsproblemen. In 2015 stond Leon met Jan Hodzelmans aan de wieg van Cygnus Finance Support en opereert daar primair als operationeel partner.

Ad Geerts

Na een carrière van ruim 40 jaren binnen de bancaire wereld heeft Ad zich in 2017 aangesloten bij Cygnus als strategisch partner en aandeelhouder. Binnen de Rabobankorganisatie is hij gedurende 30 jaren directievoorzitter geweest van enkele grote lokale banken. Bij Rabobank Nederland was hij op directieniveau verantwoordelijk voor het betalingsverkeer ten tijde van de invoering van de euro. Namens Rabobank Nederland was hij 4 jaar vicepresident van een samenwerkingsbank van de Rabobank in Hangzhou China.

Cees de Lang

Cees heeft zich vanaf de start verbonden aan Cygnus en is vanaf mei 2017 tevens aandeelhouder. Zijn carrière is gestart binnen lokale banken van de Rabobankorganisatie. De langste tijd heeft hij gewerkt bij Rabobank Nederland binnen de afdeling Bijzonder Beheer & Recovery. Hier heeft hij meer dan uitgebreide kennis opgedaan met alle denkbare kansen en bedreigingen waar MKB-ondernemers mee geconfronteerd worden. Na zijn vertrek bij de bank in 2005 heeft hij zich als zelfstandig ondernemer beziggehouden met de advisering en begeleiding van MKB-ondernemers.

Eric Lampe

Eric heeft vele jaren geopereerd in commerciële- en managementfuncties bij de Rabobank in Haarlem. Na zijn vertrek bij de bank in 2004 heeft hij zich vanuit zijn eigen organisatie gevestigd als zelfstandig bedrijfsadviseur gericht op financieren en bijzonder beheer c.q. het vinden van oplossingen voor de knelpunten waarmee de MKB-ondernemers werden geconfronteerd. Eric is vanaf de start verbonden aan Cygnus en is ook vanaf mei 2017 aandeelhouder.