Missie

Veilig en verantwoord samenbrengen van financiering en kapitaal voor het MKB-bedrijf.

Wij willen ervoor zorgen dat kansrijke MKB-ondernemingen op een efficiënte – betrouwbare – en transparante wijze kunnen worden voorzien in hun behoeften aan Eigen - Risicodragend – en Vreemd vermogen en de financiers en investeerders in deze ondernemingen een redelijk rendement halen tegen beheersbare risico’s.

Visie

De markt voor bedrijfsfinancieringen en -participaties heeft behoefte aan een in al haar facetten adequaat gestructureerd aanvraag – en beheerproces. Financiers en investeerders zoeken evenwicht tussen risico en rendement. Het MKB-bedrijf wil betrouwbare en passende geldverstrekkers. Dit moet worden ondersteund vanuit transparantie in het proces en in de tariefstelling en kosten.

Doelstelling

Cygnus Finance Support moet in Nederland het toonaangevende platform zijn waar financiers en investeerders van het MKB samengebracht worden met kansrijke MKB-bedrijven voor een verantwoorde financiering of investering gericht op het realiseren van de lange termijn doelstellingen van beiden.