Inleiding

Wij zijn een netwerkorganisatie waarin Samen-Werken centraal staat.Dat doen we binnen onze eigen organisatie met onze partners, maar ook daarbuiten met organisaties die een belangrijke rol vervullen bij MKB-ondernemers. Samenwerken betekent voor ons ook meer dan een normale klant-leverancier relatie.

Financieringsspecialisten

Samenwerken aan de beste oplossing voor jouw relaties.

Wij zijn een samenwerkingsorganisatie van voormalige bankiers, zelfstandige financieringsspecialisten en bedrijfsadviseurs. Ons doel is dicht bij de ondernemer te opereren en daarom zoeken wij samenwerkingen met adviseurs in alle Nederlandse provincies.

Samenwerken met Cygnus betekent o.a.

 • Vrijheid maar geen vrijblijvendheid
 • Gelijk verdienmodel
 • Kleine jaarlijkse fee door de partners
 • Volledige openheid en transparantie
 • Groeiende organisatie
 • Samenwerken kun je niet contractueel afdwingen
 • Wederzijdse toegevoegde waarde

   

Geldverstrekkers

Wij faciliteren geldverstrekkers

Het financieren van ondernemingen in het MKB en de Agro-sector staat  sterk in de belangstelling van nieuwe partijen; financiers en investeerders. Private investeerders, Pensioenfondsen, Verzekeraars en Crowd Lending organisaties zijn enkele van de nieuwe spelers in de markt. Het financieren van deze ondernemingen kan interessant zijn, mits de risico’s goed gemanaged worden. Risico’s volledig vermijden is een illusie, maar Cygnus Finance Support houdt de risico’s beheersbaar en draagt op die manier bij aan een hoger rendement voor de geldverstrekkers.

Cygnus Finance Support is een organisatie van financieringsspecialisten.  Er is een landelijke dekking door regionale steunpunten, waardoor er altijd een specialist dicht bij de ondernemer is. Centraal worden zaken als beoordeling, kwaliteit en administratie geregeld.

Ons doel is organisaties in Nederland die zich richten op het financieren van en/of investeren in het MKB en de Agrarische sector te faciliteren door het uitvoeren van een of meerdere delen van het verstrekkingssproces, van aanvraag tot en met afwikkeling.
    
Wij kunnen de volgende diensten uitvoeren:

 • Het ondersteunen van de ondernemer bij het opstellen van de financieringsaanvraag.
 • De financiele analyse op basis van historie en prognose, met gebruik van de nieuwste technische hulpmiddelen
 • De kwalitatieve analyse en - beoordeling in overleg met de vaktechnische adviseurs van de ondernemer.
 • De beoordeling en besluitvorming binnen de afspraken met de geldverstrekkers door de eigen kredietcommissie.
 • Het reguliere beheer van de financiering met behulp van een geautomatiseerd monitoringsysteem.
 • Het proactief, snel en daadkrachtig acteren op basis van de signalen uit het reguliere beheer
 • De begeleiding van MKB ondernemers in default met als doel het minimaliseren van verliesrisico’s voor alle partijen.
 • De begeleiding van het beeindigingsproces bij defaults tot en met de uitwinning van de zekerheden
 • De advisering en begeleiding van de geldverstrekkers bij een failissement van een onderneming.

Accountants

De betrokkenheid van de accountant borgt de kwaliteit van de financiele analyse

Het financieren van het MKB is een groeimarkt. De terugtrekkende beweging van de traditionele banken leidt tot een groei van het aantal alternatieve financiers en investeerders. Als Accountant en vertrouwens-persoon van de onderneming zie je door de bomen het bos niet meer. 

Welke partij kun je het beste adviseren en wie past het beste bij je relatie?

Cygnus Finance Support werkt met een selectief aantal geldverstrekkers. We beschikken over een totaal palet aan oplossingen voor eigen- risicodragend - en vreemd vermogen. Wij kunnen de accountant ondersteunen om de ondernemer en het meest passende platform bij elkaar te brengen.

Onze dienstverlening

 • Het op verzoek ondersteunen van de accountant bij specialistische aanvragen.
 • Het op verzoek begeleiden van de MKB ondernemer bij het opstellen van de financieringsaanvraag.
 • De financiele analyse op basis van historische resultaten en prognoses, met gebruik van de nieuwe technische hulpmiddelen
 • De kwalitatieve beoordeling van de aanvraag volgens het principe van “de vent en de tent”
 • De beoordeling, besluitvorming en monitoring binnen de door de geldverstrekker opgegeven criteria

Voordelen voor je relaties

Onze werkzaamheden worden vaak vergoed door de geldverstrekkers waar wij mee werken. Wij worden dan betaald uit de afsluitprovisie die aan de MKB ondernemer in rekening wordt gebracht. De relaties krijgen daardoor specialistische financieringsondersteuning zonder extra kosten.