Cygnus Finance Support beschikt over een landelijk partnernetwerk van financieringsspecialisten, die op basis van hun kennis en jarenlange ervaring op elk onderdeel van het financieringsproces kunnen worden ingezet. Wanneer echt specialistische kennis vereist is in het kader van risicobeheersing beschikken wij over een aantal recovery-specialisten en juristen.

Aanvraag

Kwaliteit staat hoog in ons vaandel. Financieringsaanvragen van MKB-ondernemers worden door Cygnus beoordeeld voor deze worden doorgestuurd naar de geldverstrekkers. We houden hierbij de verhouding tussen risico - rendement en inzet van middelen nauwlettend in de gaten. 

De ondernemer vormt de rode draad door de analyse. De wijze waarop hij zijn bedrijfsvoering heeft ingericht, inspeelt op de ontwikkelingen in zijn markten, zijn belangrijke elementen in de analyse. Last but not least vormen onze partners een beeld van de ondernemer zelf. Achten zij hem in staat de doelstellingen van de onderneming te realiseren op korte - maar nog belangrijker op langere termijn. 

Op basis van een financiele – en kwalitatieve analyse stelt onze partner een kredietrapportage en advies op. 

Verstrekking

Na de interne fiattering van de financieringsaanvraag wordt deze doorgeleid naar de geldverstrekker die het beste past bij de ondernemer, de onderneming en de aanvraag. De verdere procedure is afhankelijk van zijn interne proces. 

Ons doel is zodanige afspraken te maken met de platforms dat dubbele werkzaamheden vermeden kunnen worden in het besluitvormingsproces. Dat betekent dat wij er naar streven namens de platforms een goedkeurende bevoegdheid te hebben.

Monitoring

Wij vinden het in het belang van de MKB-ondernemer en de geldverstrekker dat de onderneming gedurende de looptijd van de financiering wordt gemonitord. De belangen van geldverstrekker en geldnemer lopen hier parallel. Beiden zijn afhankelijk van en hebben belang bij de continuiteit van de onderneming. Als ontwikkelingen negatief afwijken van de prognoses is het belangrijk dat dit snel gesignaleerd wordt en doeltreffende acties worden ondernomen. 

Recovery

Elke financiering kent risico’s en deze volledig vermijden is een illusie. Het is belangrijk dat risico's snel gesignaleerd worden en doeltreffende maatregelen worden genomen. Afhankelijk van de problemen die zijn opgetreden kunnen de maatregelen ingrijpend zijn voor de ondernemer. Wanneer dit aan de orde is spreken we van een bijzonder beheer of recovery situatie en die vereist specialistische kennis en ervaring. 

Wij hebben die specialisten in huis en waar nodig worden zij ook ingezet om de onderneming te ondersteunen en om te proberen de negatieve ontwikkelingen weer om te buigen.  Deze recovery specialisten worden ondersteund door onze eigen juristen.