Cygnus Finance Support beschikt over een landelijk partnernetwerk van financieringsspecialisten, die op basis van hun kennis en jarenlange ervaring op elk onderdeel van het financieringsproces kunnen worden ingezet. Wanneer echt specialistische kennis vereist wordt in het kader van risicobeheersing beschikken wij over een aantal recovery-specialisten en juristen.

Aanvraag

Kwaliteit staat hoog in ons vaandel. Financieringsaanvragen van MKB-ondernemers worden binnen het kredietproces van Cygnus beoordeeld en gefiatteerd. We houden hierbij de verhouding tussen risico - rendement en inzet van middelen nauwlettend in de gaten. De afspraken met de samenwerkende geldverstrekkers zijn hierbij leidend.

Elke aanvraag wordt op basis van een financiele – en kwalitatieve analyse beoordeeld. Voor de financiele analyse baseren wij ons op de informatie die we ontvangen van de ondernemer maar bij voorkeur van diens accountant. De inzet van Loanstreet, waar mogelijk, is een belangrijk hulpmiddel.

De ondernemer vormt de rode draad door de kwalitatieve analyse. De wijze waarop hij zijn bedrijfsvoering heeft ingericht, inspeelt op de ontwikkelingen in zijn markten, zijn belangrijke elementen in de analyse. Last but not least vormen onze partners een beeld van de ondernemer zelf. Achten zij hem in staat de doelstellingen van de onderneming te realiseren op korte - maar nog belangrijker op langere termijn. 

Op basis van de financiele – en kwalitatieve analyse stelt onze partner een kredietrapportage op. Afhankelijk van de afspraken met de geldverstrekkers wordt deze rapportage gefiatteerd vóór deze doorgstuurd wordt naar de geldverstrekker. 

De bepaling van de risicoklasse is een belangrijk onderdeel van de rapportage Deze vormt de basis voor de fiattering, de tarieven en de beheervoorwaarden. De risicoklasse wordt gebaseerd op de financiele - en kwalitatieve rating, aangevuld met de zekerheidspositie.

Verstrekking

Na de interne fiattering van de financieringsaanvraag wordt deze doorgeleid naar de geldverstrekker die het beste past bij de ondernemer, de onderneming en de aanvraag. De verdere procedure is afhankelijk van zijn interne proces. 

Ons doel is zodanige afspraken te maken met de platforms dat dubbele werkzaamheden vermeden kunnen worden in het besluitvormingsproces. Dat betekent dat wij er naar streven namens de platforms een goedkeurende bevoegdheid te hebben.

Monitoring

Wij vinden het in het belang van zowel de MKB-ondernemer als de geldverstrekker dat de onderneming gedurende de looptijd van de financiering wordt gemonitord. Dat gebeurd door de partner die ook de financieringsaanvraag heeft behandeld. Elke aanvraag wordt beoordeeld op basis van historische resultaten en de prognoses van de toekomst. Niemand kan weten hoe de toekomst zich ontwikkelt en deze toekomstige ontwikkelingen zijn belangrijk voor het kunnen blijven voldoen aan de lasten die met de financiering samenhangen; de betaling van rente en aflossingen. 

De belangen van geldverstrekker en geldnemer lopen hier parallel. De eerste wil graag zijn geld terugontvangen en ook een vergoeding; de rente. De ondernemer wil zijn bedrijf succesvol naar de toekomst brengen. Beiden zijn afhankelijk van en hebben belang bij de continuiteit van de onderneming. Als ontwikkelingen negatief afwijken van de prognoses is het belangrijk dat dit snel gesignaleerd wordt. Alleen dan kunnen er ook snel maatregelen genomen worden. Voor het snel signaleren van negatieve afwijkingen maken wij waar mogelijk gebruik van het monitoringsysteem van Loanstreet. Dit is een Fintech hulpmiddel dat de ondernemer installeert binnen zijn administratie. Eenmaal geïnstalleerd werkt het zonder dat de ondernemer of zijn accountant daar extra tijd en energie in moeten investeren. 

Recovery

Elke financiering kent risico’s en deze volledig vermijden is een illusie. Niet alles wat we ondernemen wordt een succes en soms gaat het niet goed met een onderneming. Ook op dat moment is het belangrijk dat dit snel gesignaleerd wordt en dat er doeltreffende maatregelen worden genomen. Afhankelijk van de problemen die zijn opgetreden kunnen de maatregelen ingrijpend zijn voor de ondernemer. Wanneer dit aan de orde is spreken we van een bijzonder beheer of recovery situatie en die vereist specialistische kennis en ervaring. 

Wij hebben die specialisten in huis en waar nodig worden zij ook ingezet om de onderneming te ondersteunen en om te proberen de negatieve ontwikkelingen weer om te buigen. Waar nodig worden deze recovery specialisten ondersteund door onze eigen juristen.