MKB-ondernemers hebben nog altijd veel moeite met het verkrijgen van een passende en verantwoorde financiering. Nieuwe – en traditionele financiers zijn kritisch en dat is, ook in het belang van de ondernemer zelf maar goed ook. Niemand en ook de...

Lees meer

Financiers, traditionele banken en nieuwe financiers, maken steeds meer gebruik van Credit Rating Bureau’s voor een “objectieve” check van het kredietrisico van potentiele geldnemers. Prima en niemand kan hier bezwaar tegen hebben omdat het gaat om...

Lees meer

Op 28 april heeft de AFM de resultaten bekend gemaakt van een onderzoek gericht op de informatievoorziening naar investeerders in loan-based Crowdfundprojecten. De resultaten waren eufemistisch gezegd niet lovend voor de sector. Het beeld wordt nog...

Lees meer

Samen met ondernemers en financiers/investeerders werken aan de beste financieringsoplossing.

Lees meer

Financial Engineering leidt tot grotere kansen op een verantwoorde financiering..........

Lees meer

Grondgebonden bedrijven in met name de Agrosector beschikken over een mooie optie om tot betere financiële positie te komen en hun rendement te verbeteren. Grond wordt, vanuit de traditie, als een belangrijk en veelal ook emotioneel bezit gezien. Als...

Lees meer

elk kwartaal organiseert Cygnus voor haar partners, samenwerkende geldvertrekkers en geinteresseerden een bijeenkomst waarin de ontwikkelingen binnen Cygnus en in de markt voor het financieren van het MKB worden besproken. Naast veel aandacht voor de...

Lees meer

De ontwikkelingen binnen Cygnus gaan door en door. Dat maakt het ook nodig dat we als team vaker en structureler met elkaar aan de slag gaan om Cygnus tot een succes te maken. Tot nu toe hebben we dat telkens gedaan vanuit wisselende locaties...

Lees meer

De nieuwe website van Cygnus Finance Support is vandaag live gegaan.

Lees meer