Gedragscode MKB voor klantgericht en passend financieren

09 apr
MKB Gedragscode Cygnus Finance Support

Gedragscode MKB voor klantgericht en passend financieren

De STICHTING MKB FINANCIERING (SMF) heeft bekend gemaakt dat per 1 juli 2019 de gedragscode in werking treedt voor de bij haar aangesloten partijen. De gedragscode is opgesteld in samenspraak met financiers, ondernemers en adviseurs en sluit daarmee aan op de behoeften in de markt.

In de gedragscode zijn uitgangspunten geformuleerd over maximale rentetarieven, provisie transparantie, niet misleidende communicatie, passend en verantwoord financieren en passende zekerheden. Ook is er een klachtenprocedure ingesteld.

Cygnus vindt de gedragscode een belangrijke en welkome mijlpaal in de professionalisering van de markt voor alternatief financieren. Immers wij vinden kwaliteit en transparantie van groot belang voor MKB ondernemers die op zoek naar bedrijfsfinanciering ervan uit moeten kunnen gaan dat zij bij betrouwbare geldgevers aankloppen. Dat geldt overigens niet alleen voor geldgevers maar ook voor de adviseurs die ondernemers adviseren. Voor ondernemers is het zowel moeilijk om een gekwalificeerde integere adviseur als de juiste geldgever te vinden. Kortom, een grote eerste stap is nu gezet maar certificering van adviseurs zou een mooie tweede stap zijn. We zien namelijk dat zowel omvang als verscheidenheid van alternatief financieren een sterke groei vertonen. Het belang van alternatief financieren wordt daarmee voor MKB ondernemers ook groter.

Ziet u geweldige groeikansen voor uw bedrijf? Of wilt u juist een bedrijf starten? En heeft u daarvoor (extra) kapitaal nodig? Wij helpen u graag om uw plannen te realiseren! Via onze website start u eenvoudig in slechts twee minuten uw financieringsaanvraag. Binnen 24 uur nemen we persoonlijk met u contact op om uw plannen te bespreken.