Waar ligt de grens van verantwoord financieren voor een adviseur?

13 nov
Een bedrijfsfinanciering regelt u via Cygnus Finance Support

Waar ligt de grens van verantwoord financieren voor een adviseur?

Regelmatig schakelt een ondernemer een adviseur in voor zijn bedrijfsfinanciering op basis van een vorm van resultaatafhankelijke beloning. Dat kan de adviseur voor een afwegingsprobleem plaatsen.

Wat als hij tijdens het proces tot de conclusie komt dat het niet verantwoord is om een aanvraag bij een financier aan te bieden? Niet omdat de plannen onhaalbaar zijn, niet omdat het duidelijk is dat de financieringsverplichtingen niet kunnen worden betaald en ook niet omdat het bedrijfsmodel niet aansluit bij de behoeften in de markt. Nee, niet verantwoord omdat er gedurende zijn onderzoek, analyses en gesprekken met de ondernemer en zijn adviseur(s) twijfel ontstaat over de ondernemer zelf.

Recent ben ik vanaf de zijlijn betrokken geweest bij zo’n situatie. Het betrof de financiering voor de doorgroei van een bestaande onderneming, met als basis een echt prachtig bedrijfsmodel, dat inspeelt op een bestaande en verdere groeiende behoefte in de markt. Naast de ondernemer waren er enkele goede adviseurs bij betrokken, die geloof hadden in de onderneming en de ondernemer.

De adviseur die deze aanvraag in behandeling had genomen was enthousiast over de plannen en had daar zelf ook bijna een rotsvast geloof in. Hij had daar inmiddels ook veel tijd in geinvesteerd, die alleen volledig zou worden vergoed als de financiering gerealiseerd zou zijn. Toch namen gedurende het proces zijn twijfels toe en die concentreerden zich op de persoon van de ondernemer. Bijna alle parameters voor de aanvraag stonden in het groen en de kans dat een van de vele geinteresseerde financiers de casus zouden omarmen was zeer groot.

De adviseur heeft zijn vraagtekens open met de ondernemer besproken en hem aangegeven dat hij geen aanvraag zou gaan indienen als hij daar zelf niet volledig achterstond. Ofwel zei hij, als ik een aanvraag indien met de slotopmerking dat ik de aanvraag verantwoord vind, dan moet een financier daarop kunnen vertrouwen. Dat neemt niet weg dat elke financier ook een eigen afweging zal maken, maar hij moet er wel op kunnen vertrouwen dat de adviseur open en eerlijk naar hem communiceert en vooral volledig. Alleen dan kan er sprake zijn van een verantwoorde financiering voor de ondernemer en de financier.

The end of the story was dat deze adviseur de opdracht heeft teruggegeven en daarmee in financieel opzicht verloren heeft. Voor mij is dit wel een adviseur die vanuit zijn houding en gedrag prima past bij onze organisatie. Daarom mogen ook de financiers waarmee wij werken vertrouwen hebben in ons als wij een aanvraag ondertekenen met “wij staan achter deze financiering”.

leon.brouns@cygnusfinancesupport.nl | www.cygusfinancesupport.nl